Autor: eljot3
Data: 24 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Procesy przetwarzania informacji u człowieka - Lindsay, Norman

Procesy przetwarzania informacji u człowieka - Lindsay, Norman


Podręcznik Lindsaya i Normana powstawał w czasie (początek lat siedemdziesiątych), kiedy psychologia poznawcza zaczyna się umacniać w badaniach i teoriach psychologicznych. Jest to okres tworzenia modeli i teorii reprezentacji świata w umyśle ludzkim, modeli o charakterze strukturalistycznym, obrazujących złożoną, zwykle hierarchiczną organizację tego, co określano jako pamięć semantyczną i epizodyczną, a co stanowiło właśnie ową reprezentację świata w pamięci trwałej. Lindsay i Norman przedstawiają własny model struktury pamięci, nie analizując bliżej innych modeli ani nie wnikając w reprezentacji świata, jak też nad kodami tej reprezentacji: obrazowym i abstrakcyjnym (analogowym i analitycznym) versus tylko abstrakcyjnym. W ostatnim okresie to strukturalistyczne podejście w psychologii poznawczej bywa zastępowane podejściem bardziej procesualnym, funkcjonalnym, akcentującym dynamiczny, proceduralny charakter reprezentacji świata w umyśle, rolę procesów decydujących o ciągłej jej transformacji, o przechodzeniu od jednego stanu pamięci, myśli itp. do innego.
Więcej...
Autor: eljot3
Data: 24 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Podwozia samochodów - podstawy konstrukcji

Podwozia samochodów - Podstawy konstrukcji


Przegląd najważniejszych zagadnień dotyczących zespołów podwozia samochodów, bogato ilustrowany przykładami rozwiązań konstrukcyjnych, w tym także podwozi samochodów napędzanych na cztery koła. Uwzględniono ogólny układ konstrukcyjny podwozia, dynamikę opon, kinematykę i elastokinematykę zawieszeń, układy kierownicze, dobór elementów sprężystych i tłumiących zawieszeń, dynamikę pojazdu w różnych stanach ruchu, zachowanie stateczności w czasie hamowania, wykorzystanie przyczepności podczas przyspieszania oraz zdolność do pokonywania wzniesień.
Odbiorcy książki: studenci wyższych uczelni technicznych kierunków mechanika o specjalności samochodowej i pokrewnych, słuchacze studiów podyplomowych w zakresie budowy pojazdów samochodowych, inżynierowie o specjalności samochodowej i pokrewnych oraz uczniowie techników samochodowych.

Więcej...
Autor: Stivler
Data: 24 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Jeżdżę motorowerem Simson


Podstawowe wiadomości o technice jazdy, budowie, prawidłowym działaniu i dodatkowym wyposażeniu popularnych w Polsce modeli motorowerów Simson: S51, S70, SR50/SR80, wózek inwalidzki DUO4/1 (rok budowy 1987).

Więcej...
Autor: Stivler
Data: 23 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Jeżdżę motocyklem MZ

Jeżdżę motocyklem MZ

Podstawowe wiadomości o technice jazdy, budowie i prawidłowym użytkowaniu motocykli MZ TS 125/150, TS 250/1, ETZ 125/150 i ETZ 250/251.


Więcej...
Autor: eljot3
Data: 23 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Psychologia społeczna w relacji ja - inni - Serge Moscovici

Psychologia społeczna w relacji ja - inni - Serge Moscovici


W książce tej wybitni specjaliści z czołowych ośrodków uniwersyteckich Europy prezentują najważniejsze zagadnienia psychologii społecznej. W części pierwszej skupiają się na refleksji nad jednostką i podstawowych regułach postrzegania społecznego. W części drugiej zajmują się procesami społecznymi zachodzącymi podczas kontaktów interpersonalnych, formami kontaktów międzyludzkich (altruizm, kompetencje społeczne, świadomy i nieświadomy wpływ społeczny). W części trzeciej koncentrują się na typach więzi społecznych powstających w większych zbiorowościach (przekonania wewnętrzne, czyli prywatne przekonania zewnętrzne, czyli publiczne poznanie społeczne oparte na przetwarzaniu informacji zmiana postaw i zachowań społecznych różnice między płciami a role społeczne). ja jest przeznaczona dla studentów kierunków humanistycznych.
Więcej...
Autor: mart564i
Data: 23 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Wiele poradników i książek o tematyce programistycznej POLECAM

3D Studio Max 4
ABC Nagrywania
ABC Windows XP
ASP Kompedium programisty
ASP NET
C++
C++Builder 5
C++Builder 5 - Ćwiczenia Praktyczne
Corel Rave
CorelDRAW 10
CorelPHOTO-PAINT 10
CorelPHOTO-PAINT 10
Debian GNU Linux
Delphi 4 dla każdego
Delphi 6. Vademecum profesjonalisty. Tom I
Dreamweaver 4 Dla Każdego
Fireworks 4 - Biblia
FLASH5
Flash 5 - Developers Guide
HAKERZY
HTML
HTML 4 - Czarna Księga WebMastera
HTML 4 - Vademecum Profesjonalisty
Java i XML
Java Script
Java Script i Java Server Pages
Java Server Programming
JavaScript - Ćwiczenia Praktyczne
Komputer PC - Cwiczenia praktyczne
LightWave (niepełna)
Linux - Programowanie
Marketing W Internecie

i wiele więcej
Więcej...
Autor: eljot3
Data: 23 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Analiza fundamentalna - Ritchie

Analiza fundamentalna - Ritchie


Jak pisze autor we wstępie książki, jest ona przeznaczona dla inwestorów indywidualnych, profesjonalnych analityków oraz specjalistów zarządzających portfelami, którzy pragną dobierać akcje w przemyślany sposób. Została tu zaprezentowana formalna metoda doboru akcji i zarządzania portfelem oparta na analizie papierów wartościowych. Jest to metoda zalecana inwestorom o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, którym zależy na ponadprzeciętnym wzroście wartości kapitału. W "Analizie fundamentalnej" omówione zostały podstawowe zasady inwestowania, części składowe analizy fundamentalnej, wycena papierów wartościowych, metody analizowania i oceny sprawozdań finansowych oraz analiza przepływów gotówkowych. Szeroko zaprezentowana została również analiza wskaźnikowa. Ostatnie rozdziały poświęcono omówieniu niektórych klas papierów wartościowych, takich jak akcje przedsiębiorstw użyteczności publicznej i instytucji finansowych.
Więcej...
Autor: eljot3
Data: 23 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne - Musiał

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne - Musiał


W książce przedstawiono urządzenia przeznaczone do wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej oraz problemy związane z ich niezawodnym działaniem, ekonomią eksploatacji i stwarzanymi przez nie zagrożeniami. Omówiono najnowsze rozwiązania urządzeń i przewidywane kierunki ich rozwoju, nowoczesne metody montażu i eksploatacji, stosowane zabezpieczenia i systemy ochrony oraz aktualnie obowiązujące metody doboru urządzeń. Książka jest bogato ilustrowana i zawiera liczne przykłady obliczeniowe zaczerpnięte z aktualnej praktyki projektowania i eksploatacji urządzeń. Podręcznik jest przeznaczony do nauczania przedmiotu instalacje elektryczne i elektroenergetyczne, w zawodzie technik elektryk na poziomie technikum.
Więcej...
Autor: eljot3
Data: 23 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Sztuka spekulacji - Komar

Sztuka spekulacji - Komar


"Książka objaśnia świat spekulacji od strony efektywności - jak grać, by wygrać. Większość z nas chce oczywiście wygrać - nie wszyscy jednak chcemy spekulować. Na tym polega zasadnicza różnica między marzeniami a ich realizacją. Przez lata wpajano nam, że podejmowanie ryzyka jest głupotą (...). Jeśli lubicie podjąć rozsądne ryzyko publikacja ta może doprowadzić Was do fortuny. Jeśli nie, czytanie jej będzie stratą czas, chyba, że po jej przeczytaniu zmienicie filozofię życiową."
Więcej...
Autor: eljot3
Data: 23 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Metodologia badań psychologicznych - Brzeziński

Metodologia badań psychologicznych - Brzeziński


Najczęściej polecany podręcznik metodologii badań psychologicznych!

Omawia strukturę procesu badawczego, dobór prób, modele eksperymentalne i inne ważne zagadnienia metodologii. Umożliwia poznanie podstaw konstrukcji testów psychologicznych oraz interpretacji danych testowych. Zawiera liczne przykłady, schematy, tabele, tablice statystyczne i psychometryczne, pomagające w lepszym zrozumieniu prezentowanych treści i zdobyciu uporządkowanej wiedzy.

Książka przeznaczona jest dla studentów psychologii oraz osób prowadzących badania empiryczne w psychologii, a także pedagogice, socjologii i innych naukach społecznych.

Więcej...
Autor: eljot3
Data: 23 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Tom I.

Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki


Drugie wydanie książki, poprawione i uzupełnione adresowane jest do studentów logopedii oraz kierunków pedagogicznych, filologicznych, psychologicznych, artystycznych, medycznych, a także do wszystkich zainteresowanych problematyką zaburzeń komunikacji. Podręcznikowy charakter umożliwia zdobycie podstaw wiedzy logopedycznej. By ułatwić samodzielną naukę, zastosowano metodę wizualizacji tekstu, wprowadzając liczne wyróżnienia, dzieląc tekst na niewielkie segmenty, które są zarazem odpowiedziami na postawione pytania.
W pierwszym tomie znalazły się rozdziały eksponujące interdyscyplinarne podstawy logopedii. Autorzy uporządkowali dotychczasową wiedzę na temat jej językoznawczych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw. Tom drugi analizuje zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych, wzbogacając je o zagadnienia diagnozy i terapii logopedycznej. Wiele miejsca zajmuje w nim również problematyka dysleksji rozwojowej. Autorzy reprezentują ważniejsze ośrodki naukowe i instytucje w kraju, które prowadzą badania nad prezentowaną problematyką:: Warszawę, Gdańsk, Kraków, Lublin, Bydgoszcz i oczywiście Opole. Większość z nich prowadzi też wykłady na Pomagisterskim Studium Logopedycznym Uniwersytetu Opolskiego.

Więcej...
Autor: eljot3
Data: 23 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Dysleksja - Gavin Reid

Dysleksja - Gavin Reid


Dysleksja to specyficzny zespół zaburzeń, który wpływa na zdolność czytania i pisania. Dotyka on około 10 procent dzieci, więc każdy nauczyciel i rodzic w końcu się z nim spotka. W tej ciekawej i przystępnie napisanej książce znajdą państwo porady dotyczące skutecznego nauczania i wspierania dyslektycznych dzieci. Wielu rodziców słyszało o dysleksji, ale ma niewielkie pojęcie o tym, czym ona jest. Celem tej książki jest wyjaśnienie, czym jest dysleksja i jak sobie z nią radzić, aby nauczyciele i rodzice mogli jak najskuteczniej pomagać dyslektycznym dzieciom w przyswajaniu wiedzy.
Więcej...
Autor: eljot3
Data: 22 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Jeżeli nie możesz pokonać muru, zbuduj drzwi! - Lever

Jeżeli nie możesz pokonać muru, zbuduj drzwi! - Lever


Zbyt wielu z nas uważa, że szczęśliwi, odnoszący sukcesy ludzie są tacy tylko dlatego, że Bóg obdarzył ich niniejszą liczbą problemów niż nas. Nie można się bardziej mylić! Zasada numer jeden, którą każdy osiągający sukcesy człowiek musi znać, mówi: wytrwałość pokonuje przeciwności.

WYTRWAŁOŚĆ JEST KLUCZEM DO SUKCESU
W przeciwieństwie do ogólnie panującej opinii, ci którzy doświadczyli wyższego stopnia spełnienia w życiu, NIE są tymi, którzy mieli mniej trudności do pokonania. Prawdę mówiąc, większość z ludzi odnoszących sukcesy pokonało WIĘCEJ MURÓW w swoim życiu niż przeciętna osoba. Ludzie sukcesu po prostu albo znajdują drogę umożliwiającą wejście na te mury, albo budują w nich drzwi.

MURY SĄ TYMCZASOWE, NIETRWAŁE
Książka ta zawiera wiele historyjek mówiących o ludziach, którzy postrzegali mury w ich życiu jako tymczasowe przeszkody, a nie katastrofalne "ślepe uliczki". A że byli wytrwali i pomysłowi, doświadczyli mnóstwa miłości, spełnienia, wdzięczności i pewności siebie - wszystkiego tego, co czeka na nas po drugiej stronie muru.


Więcej...
Autor: eljot3
Data: 22 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Zaburzenia psychoseksualne - Imieuński

Zaburzenia psychoseksualne - Imieuński


Żadna podstawowa dziedzina życia w naszej kulturze nie jest obłożona tak rozlicznymi przesądami i fałszywymi poglądami, jak dziedzina życia seksualnego. Żadna aktywność człowieka — i to od najwcześniejszego dzieciństwa — nie jest tak systematycznie i w takim stopniu spaczana przez rozliczne tabu, zakazy moralne, przepisy prawne i frustracje, jak aktywność seksualna. Frustracje i zahamowania są częścią i udziałem procesu socjalizacji. W każdej fazie rozwoju psychoseksualnego hamulce ze strony wpływów socjalnych (rodzinnych i pozarodzinnych, takich jak np. kościół, szkoła itp.) są tak silne, że stwarzają stany silnej frustracji, mogące zniekształcać prawidłowy proces rozwoju emocjonalnego. Sprzyja to powstawaniu wypaczeń rozwoju psychoseksualnego, a więc rozwojowi zaburzeń psychoseksualnych.

Współczesna cywilizacja sprzyja rozwojowi zaburzeń psychoseksualnych również i w pośredni sposób, tj. przez naruszenie równowagi systemu nerwowego. Olbrzymie i nie spotykane przedtem osiągnięcia w zakresie nauki i techniki doprowadziły do niezwykłego przyśpieszenia tempa przemian środowiska i warunków, w jakich człowiek żyje, zmuszając go do konieczności szybkiego przystosowania się do tych przemian. Wynikiem tego są ustawiczne napięcia emocjonalne powodujące przewlekłe stany zmęczenia i znużenia psychicznego, naruszające równowagę systemu nerwowego i sprzyjające przez to powstawaniu zaburzeń nerwicowych.

Więcej...
Autor: eljot3
Data: 22 Sierpień 2009
Kategoria: DOKUMENTY » E-booki
0
Podstawy automatyki - Mikulczyński

Podstawy automatyki - Mikulczyński


Zamieszczono zestaw instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, obejmujących swoim zakresem tematycznym zagadnienia podstaw teorii układów automatycznej regulacji cyfrowych układów oraz automatyzacji procesów technologicznych. Uwzględniono wiadomości dotyczące metod analizy i syntezy właściwości statycznych i dynamicznych elementów oraz układów automatycznej regulacji pneumatycznych, a także hydraulicznych elementów i układów pneumatyki, cyfrowych układów automatyki oraz zagadnień modelowania i programowania procesów dyskretnych. Zamieszczono również podstawowe informacje o przemysłowych sieciach komunikacyjnych. Praca dotyczy zastosowań automatyki i automatyzacji w podstawowych technologiach przemysłu maszynowego oraz w obróbce wiórowej, odlewnictwie, spawalnictwie, przeróbce plastycznej i podczas montażu. Może być przydatna dla inżynierów automatyków, mechaników i technologów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę.
Więcej...